Het Matchingfonds

De afgelopen jaren vielen door corona voor schrijvende freelance journalisten veel opdrachten weg en hebben ze in moeten teren op hun reserves. Ze worden nu opnieuw met gure economische tegenwind geconfronteerd. Het Matchingfonds heeft waar mogelijk helpen voorkomen dat de toch al forse schade van de afgelopen jaren verder opliep.

Het Fonds heeft daarom in 2020, 2021 en 2022  werkbeurzen ter beschikking gesteld voor schrijvende freelance journalisten en fotografen die hen in staat stelden creatieve journalistieke projecten uit te voeren. We hebben dat gedaan met behulp van middelen van stichting Lira Fonds, de stichting Pictoright en de stichting Democratie en Media. In een eerder stadium heeft het Matchingfonds daarnaast ook middelen geworven en ter beschikking gesteld ter ondersteuning van freelance journalisten, waaronder ook gevluchte freelance journalisten.

De ondersteuningsregelingen in het kader van oorona zijn in 2023 afgerond. Het Fonds heeft de activiteiten beeindigd  en wordt in 2024 opgeheven.